Elevhälsa

Elevhälsan arbetar förebyggande och medicinskt.

Specialpedagog

Emilia Snell

Telefon
Telefon 076-123 29 95
E-post
E-post emilia.snell@edu.stockholm.se

Skolsköterska

Hilda Ring Broman

Telefon
Telefon 076-123 29 59
E-post
E-post hilda.ring.broman@edu.stockholm.se

Skolkurator

Malin Björling

Telefon
Telefon 076 123 29 53
E-post
E-post malin.bjorling@edu.stockholm.se

Uppdaterad