Elevhälsan

Skolans elever har tillgång till elevhälsa.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande med insatser för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan omfattar

  • medicinska insatser
  • psykologiska insatser
  • psykosociala insatser
  • specialpedagogiska insatser.

Skolsköterska

Hilda Ring Broman

Telefon
Telefon 076-123 29 59
E-post
E-post hilda.ring.broman@edu.stockholm.se

Skolkurator

Malin Björling

Telefon
Telefon 076 123 29 53
E-post
E-post malin.bjorling@edu.stockholm.se

Uppdaterad