P A Fogelströms gymnasiums skolbyggnad från sidan. Foto: Liza Simonsson

P A Fogelströms gymnasium

P A Fogelströms gymnasium är högskoleförberedande på riktigt. Med PAF som grund kan du ta dig dit du vill i livet. Det är här det börjar, helt enkelt.

Fakta

Att gå på skolan

Du vet att du vill fortsätta studera efter gymnasiet. Du har valt ett högskoleförberedande program. På P A Fogelströms gymnasium får du verktyg och strategier för att lyckas.

För att du ska kunna nå din fulla potential behöver du goda ämneskunskaper. Du tillägnar dig kunskaper i ämnet när du får förutsättningar för att lyckas.

Läsåret är indelat i terminer och lov. Här hittar du läsårets viktigaste datum.

Nu såg hon löftena glimma framför sig. Bara ett år kvar i skolan. Snart vuxen, snart pröva på allvar.

Per Anders Fogelström, ur Stad i världen, 1968

Bilder

P A Fogelströms gymnasiums skolbyggnad från sidan. Foto: Liza Simonsson
Elever i klassrum.
Flicka handlar något i kafeterian.
Elev sitter vid datorskärm och pratar med någon.