P A Fogelströms gymnasiums skolbyggnad från sidan. Foto: Liza Simonsson

P A Fogelströms gymnasium

P A Fogelströms gymnasium är högskoleförberedande på riktigt. Med PAF som grund kan du ta dig dit du vill i livet. Det är här det börjar, helt enkelt.

Det är okej att inte veta vad du ska bli. Just nu. Eller sen. Med en skola som tror på dig kan du växa längs vägen. Vi är Stockholms kommunala gymnasieskolor.

Fakta

Att gå på skolan

Du vet att du vill fortsätta studera efter gymnasiet. Du har valt ett högskoleförberedande program. På P A Fogelströms gymnasium får du verktyg och strategier för att lyckas.

För att du ska kunna nå din fulla potential behöver du goda ämneskunskaper. Du tillägnar dig kunskaper i ämnet när du får förutsättningar för att lyckas.

Läsåret är indelat i terminer och lov. Här hittar du läsårets viktigaste datum.

Nu såg hon löftena glimma framför sig. Bara ett år kvar i skolan. Snart vuxen, snart pröva på allvar.

Per Anders Fogelström, ur Stad i världen, 1968

Bilder

P A Fogelströms gymnasiums skolbyggnad från sidan. Foto: Liza Simonsson
Elever i klassrum.
Flicka handlar något i kafeterian.
Elev sitter vid datorskärm och pratar med någon.