Program på P A Fogelströms gymnasium

P A Fogelströms gymnasium är högskoleförberedande på riktigt. Våra program ger dig behörighet att studera vidare med de strategier du behöver för att kunna prestera på högskolenivå.

 

Den mest utmärkande delen av undervisningen hos oss utgår ifrån vetskapen om de problem som gymnasieelever stöter på när de studerar vidare. Många saknar den rätta språkkänslan och har svårt att ta till sig kurslitteratur. Det brister med hänsyn till källhantering, vetenskapsteoretiska förkunskaper och studieplaneringsförmåga. En del har även svårt att skilja värderingar från faktautsagor.

Utifrån dessa iakttagelser bygger vi vår pedagogik. En pedagogik som förbereder dig för studier på högskolan. Du får

  • strategier för hur du läser och skriver
  • stöd för att skriva uppsats på ett vetenskapligt sätt
  • återkommande projekt som ska hjälpa dig känna igen dig när du studerar vidare
  • övningar i att ha ett kritiskt förhållningssätt.

Våra nationella program

Elever från både ekonomiprogrammet och naturvetenskapsprogrammet arbetar tillsammans och lär känna varandra. Naturvetare och ekonomer kommer i många fall att arbeta sida vid sida i sina framtida yrkesliv.

Uppdaterad