Högskoleförberedande på riktigt

Du vet att du vill fortsätta studera efter gymnasiet. Du har valt ett högskoleförberedande program. På P A Fogelströms gymnasium får du verktyg och strategier för att lyckas.

Att studera på högskolan innebär bland annat att du läser mycket kurslitteratur. Du redovisar det du läst genom att skriva, antingen som svar på frågor eller som uppsats. Dina studier på gymnasiet förbereder dig för att studera på högskolan.

Gemensamma läs- och skrivstrategier

Alla pedagoger arbetar med och hjälper dig att lära dig bestämda läs- och skrivstrategier. Detta för att du ska kunna jobba med olika slags texter och till slut kunna behärska de läs- och skrivarter som behövs för högre studier.

Skriva en vetenskaplig uppsats

Under dina två första år deltar du, oavsett program, i fem vetenskapliga projekt. Projekten redovisas som uppsats.  Därefter är du väl förberedd för att under det avslutande läsåret skriva ditt gymnasiearbete. Du är också förberedd på hur du skriver uppsats på högskolan. Syftet är att du ska  känna igen dig när du studerar vidare.

Att ha ett kritiskt förhållningssätt

Vi har högt i tak i våra klassrumsdiskussioner. Du uppmuntras att argumentera för dina åsikter och trosföreställningar. Men det bör också ske på ett genomtänkt sätt. Att ha åsikter är stort – att kunna ge goda skäl för dem är större.

Uppdaterad