Ekonomi

Ekonomistudier på högskolenivå innehåller ofta stora textmängder och återkommande uppsatsarbeten.  Uppsatsprojekten ägnas redan tidigt åt det ekonomiska och samhällsvetenskapliga hållet.

Sedan 1916 har det bedrivits ekonomiutbildningar i olika form i vår byggnad, ett arv vi förvaltar med stolthet.

Uppsatser

Ekonomistudier på högskolenivå innehåller ofta stora textmängder och återkommande uppsatsarbeten. Av den anledningen lutar uppsatsprojekten för ekonomieleverna redan tidigt åt det ekonomiska och samhällsvetenskapliga hållet. Därför blir också satsningen på våra läs- och skrivstrategier extra viktig här.

Räknestuga och studiehjälp

Det ställs dessutom ofta höga krav på de matematiska kunskaperna hos ekonomistudenter på högskolan, något som i samtal med lärosäten identifierats som ett problemområde för studenterna. Under de första veckorna efter
skolstart i årskurs 1 testar vi elevernas grundläggande matematikkunskaper och erbjuder räknestugor utanför lektionstid för dem som har behov av det.
Skolan erbjuder också studiehjälp av mer allmän natur.

Vi erbjuder två inriktningar på ekonomiprogrammet. Inriktningen juridik innehåller filosofi, psykologi, två rent juridiska kurser och endast två kurser
i matematik. Inriktningen ekonomi innebär istället en extra kurs i företagsekonomi och matematik 3b.

Inriktning ekonomi

Du läser Engelska 7 som programfördjupningskurs för att öka din förmåga att tillägna dig kurslitteratur på engelska.

Inriktning ekonomi innebär att du läser en extra kurs i företagsekonomi och matematik 3b. På så sätt blir du behörig till civilekonomutbildningen.

Du genomför en kurs kopplad till ung företagsamhet, UF.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Entreprenörskap och företagande, 100 poäng
  • Företagsekonomi 2, 100 poäng
  • Matematik 3b, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2025: Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi, P A Fogelströms gymnasium (pdf, 264 kB, nytt fönster)

Inriktning juridik

Du läser Engelska 7 som programfördjupningskurs för att öka din förmåga att tillägna dig kurslitteratur på engelska.

Inriktningen juridik innehåller

  • filosofi
  • psykologi
  • två juridiska kurser
  • två kurser i matematik.

Du genomför en kurs kopplad till ung företagsamhet, UF.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Entreprenörskap och företagande, 100 poäng
  • Engelska 7, 100 poäng
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2025: Ekonomiprogrammet, inriktning juridik, P A Fogelströms gymnasium (pdf, 161 kB, nytt fönster)

Uppdaterad