Ekonomi

Ekonomistudier på högskolenivå innehåller ofta stora textmängder och återkommande uppsatsarbeten.  Uppsatsprojekten ägnas redan tidigt åt det ekonomiska och samhällsvetenskapliga hållet.

Sedan 1916 har det bedrivits ekonomiutbildningar i olika form i vår byggnad, ett arv vi förvaltar med stolthet.

Uppsatser

Ekonomistudier på högskolenivå innehåller ofta stora textmängder och återkommande uppsatsarbeten. Av den anledningen lutar uppsatsprojekten för ekonomieleverna redan tidigt åt det ekonomiska och samhällsvetenskapliga hållet. Därför blir också satsningen på våra läs- och skrivstrategier extra viktig här.

Räknestuga och studiehjälp

Det ställs dessutom ofta höga krav på de matematiska kunskaperna hos ekonomistudenter på högskolan, något som i samtal med lärosäten identifierats som ett problemområde för studenterna. Under de första veckorna efter skolstart i årskurs 1 testar vi elevernas grundläggande matematikkunskaper och erbjuder räknestugor utanför lektionstid för dem som har behov av det.
Skolan erbjuder också studiehjälp av mer allmän natur.

Vi erbjuder två inriktningar på ekonomiprogrammet. Inriktningen juridik innehåller filosofi, psykologi, två rent juridiska kurser och endast två kurser i matematik. Inriktningen ekonomi innebär istället en extra kurs i företagsekonomi och matematik 3b.

Inriktningar och profiler

Uppdaterad