Naturvetenskapsprogrammet

Tre av de fem uppsatsprojekten på naturvetenskapsprogrammet är inriktade på naturvetenskapliga metoder och arbetssätt.

Undervisning i laborationssal

För att öka genomslaget av de naturvetenskapliga ämnena sker all undervisning i kemi, biologi och fysik i våra moderna laborationssalar. Lektionerna pågår en hel för- eller eftermiddag för att läraren ska kunna genomföra laborationer när undervisningen så kräver.

Uppsats

Tre av de fem uppsatsprojekt som alla elever på skolan genomför på sin väg mot gymnasiearbetet är på detta program mer inriktade på naturvetenskapliga metoder och arbetssätt.

Att lära sig prestera på hög nivå

Naturvetenskapsprogrammet är traditionellt det program som anses vara teoretiskt sett tyngst och är något för dig som söker en extra utmaning. Detta har vi tagit hänsyn till i vårt fokus på studiestrategier samt i vår rekrytering och vidareutveckling av ämneskunniga och pedagogiskt skickliga lärare. En huvudsaklig målsättning med vår samverkan och fortbildning av personalen är att lära våra elever att prestera på en hög nivå. Vi erbjuder endast inriktningen naturvetenskap för att renodla våra insatser.

Samarbete med ekonomiprogrammet

Samtidigt är naturvetenskapsprogrammet det program som ger den bredaste behörigheten till högskolan. Vi vet att många av våra elever kommer att ha en karriär inom helt andra områden än det rent naturvetenskapliga. För att förbereda för detta ser vi till att elever från båda våra program får arbeta tillsammans och lära känna varandra, eftersom naturvetare och ekonomer i många fall kommer arbeta sida vid sida i sina framtida yrkesliv.

Vi har dessutom lagt till Engelska 7 som programfördjupningskurs för att säkerställa en bred allmänvetenskaplig utbildning som ökar elevernas förmåga att läsa kurslitteratur på högskolan och dra slutsatser om den värld vi lever i.

Inriktning naturvetenskap

Du läser Engelska 7 som programfördjupningskurs för att säkerställa en bred allmänvetenskaplig utbildning. Det ökar din förmåga att läsa kurslitteratur på högskolan och att dra slutsatser om den värld vi lever i.

Programfördjupningskurser 200 poäng

  • Engelska 7, 100 poäng
  • Naturvetenskaplig specialisering, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2025: Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap, P A Fogelströms gymnasium (pdf)

Uppdaterad